Uỷ ban điều hành UEFA đã xác định chủ nhà EURO-2012 từ phía Ucraina sẽ là bốn thành phố: Kiev, Donhesk, Lvov và Kharkov. Odessa và Dnhiepropetrovsk bị “việt vị”. Chủ tịch UEFA Michael Platini đã chính thức tuyên bố như vậy ngày hôm nay tại thủ đô Bucaret, Rumani.

Uỷ ban điều hành UEFA đã xác định chủ nhà EURO-2012 từ phía Ucraina sẽ là bốn thành phố: Kiev, Donhesk, Lvov và Kharkov. Odessa và Dnhiepropetrovsk bị “việt vị”.

Chủ tịch UEFA Michael Platini đã chính thức tuyên bố như vậy ngày hôm nay tại thủ đô Bucaret, Rumani.

Đại diện cho nước đồng tổ chức Ba Lan tại giải đấu này là bốn thành phố: Vacsava, Vroslav, Poznan và Gdansk. Cho đến phút cuối cùng UEFA vẫn phân vân giữa Gdansk và Krakov, cuối cùng Gdansk vượt lên trước nhờ có kích thước sân vận động lớn hơn.

Ngoài ra, hai thành phố Ucraina có thể được thay bằng hai thành phố của Ba Lan, nếu cho đến ngày 30-11 không thể hiện được bước tiến vượt bậc trong công tác chuẩn bị hạ tầng cho giải đấu.

Lê Tâm
theo Sự thật Ucraina