Giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm 2009 ngân sách quốc gia Ucraina đã thu 103,7 tỷ grivna (tính cả hoàn thuế GTG, nhưng chưa tính nguồn thu từ các tổ chức ngân sách), đạt 103,6% chỉ tiêu kế hoạch.

Giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm 2009 ngân sách quốc gia Ucraina đã thu 103,7 tỷ grivna (tính cả hoàn thuế GTG, nhưng chưa tính nguồn thu từ các tổ chức ngân sách), đạt 103,6% chỉ tiêu kế hoạch. Quỹ chung của ngân sách thu được 83,2 tỷ grivna (100,2%), quỹ đặc biệt – 20,5 tỷ (121,3%). Giám đốc Kho bạc quốc gia bà Tatiana Sliuz tuyên bố như vậy với báo giới ngày hôm nay.

Theo LigaBusnesInform đưa tin, bà Sliuz cũng cho biết, thuế GTGT được hoàn với 100,5% kế hoạch. Tổng thuế GTGT được hoàn lại trong 7 tháng qua là 18,9 tỷ grivna. Trong đó số hoàn thuế của riêng tháng 7 đạt 3,378 tỷ grivna hay 102,7% chỉ tiêu kế hoạch.

Tổng thu ngân sách của tháng 7 đạt 13,2 tỷ grivna hay 100,2% (tính cả hoàn thuế GTGT, chưa tính các nguồn thu riêng), trong đó quỹ chung thu 11,3 tỷ (100,3%). Quỹ địa phương thu 5,9 tỷ grivna trong tháng 7.

Phuong Anh
theo LIGABusnesInform