(Tuần tin quê hương) – Năm 2008, Ucraina đã trở thành một trong những quốc gia vay nợ lớn nhất của Ngân hàng thế giới. Điều này được văn phòng đại diện Ngân hàng thế giới tại Ucraina, Belarus và Moldova thông báo.

Cụ thể, trong năm nay, Ngân hàng thế giới đã cho Azerbaigian vay 1 tỷ 267 triệu đôla, Thổ Nhĩ Kỳ – 1 tỷ 203 triệu đôla, Ucraina – 690 triệu đôla, trong đó có 200 triệu đôla để hoàn thiện hệ thống cung cấp điện quốc gia, 140 triệu đôla để nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị.

Tổng số tiền mà Ngân hàng thế giới đã cho các nước khu vực châu Âu và Trung Á vay trong năm nay là 4,167 tỷ đôla.

Trong tổng số đó, 486 triệu đôla được cho vay để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền Trung ương tại các nước, 479 triệu đôla để xây dựng đường giao thông, 424 triệu – để phát triển thương mại và 405 triệu dành cho xây dựng đường sắt.