Ucraina và EU sẽ bắt đầu thương lượng về chế độ miễn visa vào tháng 6-2009. Phó thư ký thứ nhất Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Vladimir Ogryzko thông báo như vậy tại cuộc họp báo ngày hôm nay.

Theo ông cho biết, vấn đề miễn visa giữa Ucraina với các nước khu vực hiệp định Sengen sẽ “hoàn toàn là lý thuyết” cho đến khi nào Ucraina chưa giải quyết hết mọi vấn đề của mình về việc phân định biên giới. “Cho đến khi chúng ta chưa hoàn thành xong việc phân định biên giới đất nước, cho đến khi chúng ta chưa thể nói rằng hiện thực tại Ucraina hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của các nước khu vực Sengen, thì vấn đề miễn visa vẫn còn là hoàn toàn lý thuyết”, – ông tuyên bố.

Theo ông, khả năng tối ưu là đến năm 2012 sẽ bỏ visa.

Cựu bộ trưởng ngoại giao Ucraina Anatoly Zlenko nhấn mạnh, “Đối tác phương Đông” đề ra mức liên minh chính trị và hội nhập kinh tế bậc cao”. Theo ông, vấn đề “Đối tác phương Đông” nên xem xét vào kỳ họp Hội đồng an ninh quốc gia.

Phuong Anh
theo RBK-Ucraina

»Cùng chủ đề