Ngân hàng quốc gia Ucraina thông báo, tỷ lệ tín dụng xấu trong tổng số tín dụng các ngân hàng Ucraina đã cấp trong tháng 5-2009 tăng thêm 0,6% và cho tới ngày 1-6 đạt 4,89%.

Theo thông tin của NBU tín dụng xấu trong tháng 5 tăng thêm 4,06 tỷ grivna, tức là 36,497 tỷ grivna, trong khi tín dụng xấu của tháng 4 tăng 4,482 tỷ grivna.

Từ đầu năm đến nay lượng nợ xấu đã tăng hơn hai lần, tức là thêm 18,482 tỷ grivna.
Theo thông báo, tổng số vốn điều lệ dăng ký của các ngân hàng trong tháng 5 tăng thêm 0,8%, tức là 0,695 tỷ grivna, bây giờ con số này là 89,99 tỷ grivna.

NBU cũng thông báo, tổng số ngân hàng có vốn nước ngoài đang hoạt động tại Ucraina trong tháng 5 là 52 ngân hàng. Số lượng ngân hàng 100% vốn nước ngoài không thay đổi so với tháng trước – vẫn là 17 ngân hàng.

Tính đến hết tháng 5 tổng số vốn nước ngoài trong vốn điều lệ của các ngân hàng giảm còn 36,9%, trong tháng 4 là 37,2%.

Nhìn chung, đến 1-6 tại Ucraina có 184 ngân hàng hoạt động trong tổng số 199 ngân hàng đăng ký (11 ngân hàng đang làm thủ tục giải thể).

Phuong Anh
theo Interfax-Ucraina