Trong tháng 7 vừa qua, tổng số nợ lương tại Ucraina đã giảm so với tháng 6 khoảng 4,9%, dừng lại ở con số 1 tỷ 560 triệu UAH.

Theo Ủy ban thống kê nhà nước, trong lĩnh vực công nghiệp, số nợ lương của nhân viên là vào khoảng 866 triệu 408 nghìn UAH, 70 triệu 391 nghìn UAH là số nợ trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngành công nghiệp khai thác khoáng cũng chiếm tới 168 triệu UAH, ngành chế biến là 648 triệu UAH; còn lại trong lĩnh vực phân phối điện, khí đốt là nước sinh hoạt là khoảng 49 triệu 564 nghìn UAH.

Trong khi trước đó, chính phủ đã yêu cầu bộ trưởng các bộ và ban ngành liên quan đến cuối tháng 7 phải giải quyết triệt để các vấn đề nợ lương của tháng 7 và các tháng trước đó bị tích lũy lại.

“Đây là vấn đề khó có thể giải quyết trong nay mai. Tuy nhiên, các bộ ngành liên quan phải có những chỉ đạo cụ thể nhằm tránh trường hợp các khoản nợ lương có thể lại kéo dài đến cuối tháng 8,” – thứ trưởng Bộ Lao động và Xã hội Pavel Rozenko cho biết.

Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng, Hội đồng Bộ trưởng sẽ quan tâm hơn tới vấn đề này nhằm giải quyết những nhu cầu chính đáng của công nhân viên chức nhà nước xung quanh vấn đề lương bổng.

Như chúng tôi trước đó đã đưa tin, mức lương trung bình trong tháng 7 năm  nay đã tăng lên 2008 UAH/tháng.

Phamxuan
theo Kor

»Cùng chủ đề