Nguy cơ Ucraina phải tuyên bố phá sản vào mùa thu tới là vô cùng thấp, chuyên gia phân tích hàng đầu của công ty Galt & Taggart Securities Vladimir Nesterenko dự báo.

Thậm chí nếu có giả định rằng NBU phải chi trả toàn bộ các khoản vay nước ngoài, lại thêm mua khí đốt nhập khẩu trong quý III thì lượng dự trữ vàng ngoại tệ của NBU cũng vẫn thừa đủ, ông cho biết.

“Trị giá của vấn đề này theo tính toán của chúng tôi là gần 10 tỷ $, cụ thể là 8 tỷ $ cho nợ nước ngoài và 2 tỷ để giữ giá ngoại tệ. Trong khi đó dự trữ của đất nước là 30 tỷ $, trong đó 27 tỷ dự trữ và 3 tỷ là khoản chuyển 3 tín dụng stand-by của IMF”, – ông Nesterenko nói.

Từ đầu năm đến nay nguy cơ phá sản đã giảm hải lần, bằng chứng là chỉ số swap phá sản-tín dụng (Credit Default Swap, CDS) của Ucraina đã giảm 46% trong sáu tháng đầu năm.

Từ đầu tháng 4 đến tháng 5 chỉ số CDS đối với trái phiếu 5 năm giảm 2,85 lần và tính đến ngàu 20-5 đạt 1557 điểm. Trên thực tế điều đó có nghĩa là nếu người nắm giữ trái phiếu Ucraina muốn bảo hiểm trước nguy cơ đất nước phá sản thì anh ta phải trả bảo hiểm 15,57% giá trị định danh của các trái phiếu đó. Các chuyên gia giải thích khuynh hướng ổn định trên thị trường tài chính này là nhờ grivna giữ giá và tiến bộ trong hợp tác với IMF.

Ngân hàng châu Âu tính toán rằng Ucraina sẽ không tuyên bố phá sản và chuẩn bị đầu tư vào kinh tế nước này 1,2 tỷ $ trong năm nay. Giám đốc ngân hàng Tái thiết và phát triển châu Âu tại Ucraina Andre Kuuswek thông báo như vậy với báo giới.

Phuong Anh
theo Delo