Ngày 29-7 quốc hội Ucraina đã đăng ký dự luật về Phòng điều tra chống tham nhũng quốc gia (NBAR). Đây sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra các vụ tham nhũng tại các cấp chính quyền cao nhất.

Tác giả của dự luật là đại diện của tất cả các khối đại biểu trong quốc hội nên dự lụât có khả năng được thông qua rất cao.
Các đại biểu đề nghị thành lập một cơ cấu hoàn toàn mới là Phòng điều tra chống tham nhũng quốc gia, đây sẽ là cơ quan hành pháp trung ương với các chức năng bảo vệ pháp luật. Người đứng đầu NBAR sẽ do HĐBT bổ nhiệm.

NBAR sẽ có chuyên môn hẹp và tập trung vào việc phát hiện và điều tra các vụ tham nhũng trong các quan chức cao cấp nhất của đất nước. Cụ thể NBAR sẽ điều tra tình hình sử dụng chức vụ để lãng phí tài sản, hợp thức hoá thu nhập từ hoạt động phi pháp, lạm dụng chức vụ, đưa và nhận hối lộ, làm giàu bất chính, lợi dụng ảnh hưởng, gây sức ép lên cơ quan tư pháp.

Ngoài ra, nhân viên của NBAR sẽ điều tra các vụ phạm tội, gây thiệt hại quá 480 nghìn grivna, cũng như các vụ phạm tội đối với quan chức các quốc gia nước ngoài và tổ chức quốc tế.

“Dự luật này dựa vào tất cả tiêu chuẩn của châu Âu liên quan đến đấu tranh chống tham nhũng. Cơ quan sắp được thành lập sẽ không lớn, nhưng có hoạt động thực tế và có quyền sử dụng khả ănng của tất cả các cơ cấu sức mạnh”, – một trong các tác giả dự luật Alechsandr Ryabeka (BYUT) tuyên bố.

Cơ cấu của Phòng sẽ gồm một văn phòng chính và 11 chi nhánh khu vực. Các tác giả dự luật đề xuất phê chuẩn nhân sự cho NBAR tối đa 1300 người, 420-450 trong đó sẽ làm việc tại văn phòng chính và mỗi chi nhánh có từ 65-70 người. Đội ngũ nhân sự NBAR này sẽ theo dõi hoạt động của 5200-7800 quan chức, có tiềm năng thực hiện các tội tham nhũng. Dự định NBAR sẽ được cơ cấu từ các đơn vị đấu tranh chống tham nhũng trong cơ câú Bộ nội vụ, Cơ quan an ninh và Viện công tố.

Giám đốc Phòng sẽ do HĐBT bổ nhiệm trên cở sở tuyển chọn; uỷ ban tuyển chọn sẽ do thủ tướng đứng đầu, thành phần uỷ ban sẽ có 5 đại biểu quốc hội là thành viên uỷ ban đấu tranh với tội phạm có tổ chức và tham nhũng, bộ trưởng tư pháp, viện trưởng viện công tố, một đại diện của tổng thống và hai đại diện của Hội đồng thẩm phán. Lãnh đạo NBAR sẽ được bổ nhiệm nhiệm kỳ 5 năm và không được tái bổ nhiệm hai nhiệm kỳ liên tục. Người đứng đầu các chi nhánh địa phương sẽ do giám đốc NBAR bổ nhiệm.

Tác giả dự luật khẳng định, việc triển khai dự luật sẽ không đòi hỏi nguồn ngân sách bổ sung. Họ dự tính, một phần chi phí vật chất-kỹ thuật cho các đơn vị đặc nhiệm đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và tham nhũng của Bộ nội vụ, Cơ quan an ninh và viện công tố sẽ chuyển sang NBAR.

Các nhà soạn thảo dự luật trên là đại biểu quốc hội của tất cả các khối đại biểu: Aelchssandr Ryabeka, Grigory Omelchenko (BYUT), Nhikolai Djiga (đảng khu vực), Igor Kaletnhik (đảng cộng sản), Oleg Zarubinski (khối Litvin), Yuri Karmazin và Gennady Moskal (NU-NC).

Phuong Anh
theo RBK-Ucraina