Quỹ tiền tệ thế giới IMF đã quyết định phân phối Quyền rút vốn đặc biệt SDR trị giá 250 tỷ đô la. IMF đã ra thông báo về việc này.

Theo thông báo, quyết định trên nhằm củng cố dự trữ quốc tế của các nước góp vốn vào IMF và gia tăng tính thanh khoản cho kinh tế thế giới.

Việc phân phối SDR trị giá 250 tỷ đô la sẽ được thực hiện ngày 28-8 giữa 186 nước thành viên IMF.

Phần của Ucraina sẽ đạt 2,04 tỷ đô la quy đổi. SDR được chia ra giữa các nước góp vốn vào IMF tuỳ theo lượng vốn góp của các nước này.

Ngày 5-11-2008 IMF đã ra quyết định cấp chương trình tín dụng stand-by cho Ucraina trị giá gần 16,4 tỷ $ để giải quyết khó khăn kinh tế.

Ngày 10-11-2008 IMF cấp cho Ucraina gói tín dụng stand-by đầu tiên trị giá 4,5 tỷ đô la.

Ngày 8-5-2009 hội đồng giám đốc IIMF phê chuẩn gói tín dụng thứ hai cho Ucraina trị giá 2,8 tỷ $.

Đầu tháng 8 IMF đã chuyển cho Ucraina gói thứ ba trong chương trình tín dụng stand-by.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề