Rađa Tối cao vừa thông qua luật “Sửa đổi điều 25 luật Ucraina “Về quy chế pháp lý của người nước ngoài và cá nhân không có quốc tịch”.


Rađa Tối cao vừa thông qua luật “Sửa đổi điều 25 luật Ucraina “Về quy chế pháp lý của người nước ngoài và cá nhân không có quốc tịch”.

252 trong số 442 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu thông qua dự luật trên.

Luật quy định người nước ngoài và cá nhân không có quốc tịch phải cung cấp các thông số sinh trắc học khi đi xin visa tại các lãnh sự và đại diện ngoại giao của Ucraina tại nước ngoài, cũng như khi đi qua kiểm tra biên phòng tại các trạm biên phòng (nếu như không có quy định khác theo luật và thoả thuận quốc tế của Ucraina, và được Rađa Tối cao đồng ý).

Bảng kê các thông số cần thiết và thủ tục cấp thông số được chuyển lên HĐBT Ucraina xem xét.

Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2010.

Phương Anh
theo Tin tức Ucraina