Trong năm 2010 Ucraina lập kế hoạch giảm lượng khí đốt mua của Nga còn 25 tỷ m3, thủ tướng Ucraina Yulia Timosenko tuyên bố ngày hôm nay khi bà phát biểu tại Đại hội người Ucraina toàn thế giới tại Lvov.

Trong năm 2010 Ucraina lập kế hoạch giảm lượng khí đốt mua của Nga còn 25 tỷ m3, thủ tướng Ucraina Yulia Timosenko tuyên bố ngày hôm nay khi bà phát biểu tại Đại hội người Ucraina toàn thế giới tại Lvov.

Bà nói, trong năm nay Ucraina sẽ mua 33 tỷ m3 khí đốt của Nga, trong khi năm 007 lượng khí đốt Ucraina nhập khẩu của Nga là 52 tỷ m3.

Thủ tướng nhấn mạnh, giảm nhập khẩu khí đốt, thay thế khí đốt bằng than đá, điện và các nguồn năng lượng thay thế khác là nhân tố chủ chốt giúp Ucraina giảm phụ thuộc năng lượng vào LB Nga.

Theo lời thủ tướng, Ucraina cũng đẵ bắt đầu xây dựng trữ lượng uran của riêng mình. “Chỉ 3 năm nữa là chúng ta sẽ sản xuất được uran. Thêm 3-5 năm và chúng ta sẽ hoàn toàn độc lập về năng lượng”, – thủ tướng nhấn mạnh.

Phuong Anh
theo Podrobnosti