Quỹ Tài sản Nhà nước Ucraina(FGI) thông báo sẽ tổ chức một cuộc bán đầu giá khoảng 99,567% cổ phần nhà máy cảng Odessa( sở hữu cảng Phía Nam Odessa). Dự kiến mức giá ban đầu đưa ra là 4 tỷ UAH.

Báo Vedomosti dẫn tin từ văn phòng đại diện của FGI cho biết, đợt bán đầu giá sẽ bắt đầu sau 75 ngày từ khi thông báo. Mức giá tối thiểu cho mỗi lần tăng giá là 50 triệu UAH.

Để có thể tham gia vào việc này, các công ty tham gia cần có tối thiểu 3 năm hoạt động có lợi nhuận, phải đăng ký hoạt động trong khu vực và cung cấp thông tin về những cá nhân liên quan. Trước khi tham gia đấu giá, các công ty tham gia phải chuyển cho FGI một khoản tiền bảo đảm ít nhất là 400 triệu UAH.

Ngoài ra, người mua phải có những định hướng đầu tư để phát triển doanh nghiệp này trong vòng 5 năm: trong năm đầu tiên – 294 triệu UAH, năm thứ hai – 318 triệu UAH, năm thứ ba – 304 triệu UAH, năm thứ tư – 262 triệu UAH, và năm thứ 5 – 114 triệu UAH . Đồng thời phải bảo đảm doanh thu cho 5 năm đầu tiên với số tiền ít nhất là 2,34 tỷ UAH cho năm thứ nhất, 2,51 tỷ UAH cho năm thứ 2, 2,68 tỷ UAH cho năm thứ 3, 2,85 tỷ UAH cho năm thứ 4 và năm thứ 5 là 3, 02 tỷ UAH.

Bảo đảm số lượng công nhân viên trong biên chế, trong 3 năm đầu tiên phải tăng mức lương trung bình để cải thiện mức độ bình quân lương so với các doanh nghiệp tương tự của Liên minh châu Âu.

FGI có thể chấm dứt hợp đồng với những chủ sở hữu mới nếu họ không hoàn thành được những điều kiện đã đặt ra theo điều 651- Bộ luật Dân sự của Ucraina.

Ngoài ra, người mua phải có nghĩa vụ chuyển toàn bộ 100% lợi nhuận của cảng này vào ngân sách trong khoảng thời gian vẫn thuộc sở hữu của nhà nước.

90% sản phẩm của nhà máy này là dành cho xuất khẩu. Nhưng từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, do những bất đồng của thủ tướng và tổng thống trong việc tư nhân hóa nhà máy này khiến doanh thu giảm 4.09 triệu UAH, trong khi cùng kì năm trước thu lợi nhuận tới 118,13 triệu UAH.

Phamxuan
theo Vedomosti

»Cùng chủ đề