Hôm qua, Hội đồng giám định-phân tích về vấn đề nhà nước tham gia vào vốn của các ngân hàng đã chuẩn y việc cấp tiền nhà nước cho ba ngân hàng đầu tiên. Đó là ngân hàng “Ukrgasbank”, “Rodovid Bank” và ngân hàng “Kiev”.

Theo tờ Delo được nguồn tin trong HĐBT cho biết, chính phủ sẽ tham gia vào vốn của “Rodovid Bank” 2,8 tỷ grivna, ngân hàng “Kiev” – 3,4 tỷ. Đổi lại nhà nước sẽ nắm giữ 99,9% cố phiếu của từng ngân hàng này. “Ukrgasbank” sẽ được nhận 3,2 tỷ grivna, và chuyển cho nhà nước 84% cổ phiếu của mình. Ngoài ra, tới đây Ukrgasbank sẽ bị áp dụng chế độ quản trị lâm thời.

Đại diện 3 ngân hàng trên đánh giá khác nhau về số tiền đầu tư của nhà nước. Nếu đối với “Ukrgasbank” và ngân hàng “Kiev” số tiền đó đủ để giải quyết vấn đề của họ, thì “Rodovid Bank” dự tính nhận được nhiều hơn. Quản trị trưởng lâm thời của “Rodovid Bank” Victor Kravets cho rằng, 2,8 tỷ grivna là không đủ để hồi phục lại tình hình tài chính của ngân hàng. “ăn mày thì không dám đòi xôi gấc, chúng tôi sẽ nhận đủ từng xu một. Nhưng ngần ấy chỉ đủ cho giai đoạn đầu, để khởi động”, – ông Kravets nói. Ông cho rằng, chủ yếu không phải là số lượng đầu tư cho ngân hàng, mà là cả quá trình phải ổn định được tình hình trong ngân hàng.

Trong ba ngân hàng đầu tiên được tái đầu tư thì nhận được hỗ trợ nhiều nhất là ngân hàng “Kiev” với 3,4 tỷ grivna. Quản trị trưởng lâm thời ngân hàng Victor Mironhenko hoàn toàn hài lòng với số lượng trên. “Toán học cho thấy số lượng này đủ để đảm bảo tính thanh khoản của ngân hàng và hỗ trợ vốn”.

Ukrgasbank cũng hài lòng. “Tại cuộc họp có tin sẽ đầu tư 3,2 tỷ. Chừng đó quá đủ cho chúng tôi”, – chủ tịch danh dự của Ukrgasbank Vasyli Gorbal nói. Trước đây 2 tháng nhu cầu của ngân hàng này còn được đánh giá là 1,5 tỷ grivna. Tuy nhiên gói cổ phiếu của ngân hàng để chuyển sang sở hữu của nhà nước cũng đã thay đổi. Theo thông tin của Delo, để đổi lấy 3,2 tỷ grivna Ukrgasbank sẽ phải nhượng lại cho nhà nước không phải 75% cổ phiếu như kế hoạch mà là 84%.  

Quyết định cuối cùng trong việc tái đầu tư cho ngân hàng thuộc về HĐBT. Chỉ sau khi có “visa” của HĐBT Bộ tài chính mới có quyền chuyển tiền ngân sách hoặc phát hành trái phiếu nhà nước để xây dựng vốn điều lệ của các ngân hàng được tái đầu tư. Ngày mai chính phủ sẽ họp về vấn đề này, nhưng Hội đồng giám định-phân tích lại chuyển sang thứ sáu.

Nếu tuần này chính phủ thông qua được quyết định cuối cùng về tái đầu tư ngân hàng, thì tiền nhà nước sẽ được chuyển không sơm hơn tháng 8. “Về thủ tục tiền phải qua 2 tháng sau cuộc họp HĐBt mới được chuyển về ngân hàng”, – ông Victor Mironhenko nói.

Phuong Anh
theo Delo

»Cùng chủ đề