Trong bảng xếp hạng khả năng cạnh tranh của các nước trên thế giới, Ucraina ở vị trí áp chót. Viện phát triển kinh doanh Quốc tế tại Thụy Sĩ (IMD-Lausanne) đã đưa ra bảng xếp hạng hàng năm về khả năng cạnh tranh của các nước trên thế giới. Bảng xếp hạng được đưa ra lần đầu tiên từ năm 1989.

Ucraina chấp nhận tham gia vào việc xếp hạng năm thứ ba liên tiếp. Trong bảng đánh giá mới, giống như năm trước, Ucraina xếp ở vị trí áp chót, thứ 56 trong tổng số 57 quốc gia trên thế giới tham gia việc xếp hạng. Xếp ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng là Venezuela.

Theo người quản lý các dự án của Viện kinh doanh Quốc tế (đối tác của IMD tại Ucraina) – bà Natalia Paliy, vị trí xếp hạng không tốt của Ucraina là do sự gia tăng lạm phát, tỷ lệ tăng trưởng GDP thấp (2,1% cả năm) và số dư các khoản thu chi – âm. Nhớ lại cuối năm trước giá tiêu dùng trong nước tăng 25,3%. Natalia Paliy cũng lưu ý rằng theo ý kiến của những người lập bảng xếp hạng thì chính sách không phù hợp của Ngân hàng quốc gia cũng đóng vai trò làm giảm vị trí của Ucraina.

Ví dụ, theo nhóm các chỉ số “Tài chính” Ucraina xếp vị trí cuối cùng. Bị đánh giá tiêu cực nhất trong nền kinh tế Ucraina là mục “Tính dễ tiếp cận của các khoản tín dụng ngân hàng”.

“Tới thời điểm này vẫn không rõ ràng là khi nào và theo những điều kiện nào việc tái tư bản hóa các ngân hàng của Ucraina được tiến hành”, – Phó Chủ tịch Hiệp hội quản lý vốn Ucraina – ông Dmitry Moshkalo nhận xét. Ngoài ra, các nhà quản lý hàng đầu Ucraina còn nói thị trường chứng khoán trong nước không đủ phát triển.

Thêm một yếu tố làm giảm năng lực cạnh tranh của Ucraina là sự kém hiệu quả của chính phủ. Thực tế, chính phủ Ucraina đã nhận được đánh giá thấp nhất theo tiêu chí này.

“Không giống như các quốc gia khác, nền kinh tế ở Ucraina không thể dự đoán những gì sẽ diễn ra trong ngắn hạn, bởi vì tình hình hiện tại rất khó nói trước,” – Moshkalo giải thích. Điều bị chỉ trích đầu tiên là thiếu chương trình chống khủng hoảng kinh tế, tiếp theo là tỷ giá tiền biến động không dự đoán được.

Các chuyên gia lập bảng xếp hạng này cho rằng việc đánh giá là rất quan trọng cho các nhà đầu tư: vị trí của quốc gia trong bảng xếp hạng ảnh hưởng đến quyết định của họ trong việc rút lui khỏi thị trường quốc gia đó.

Trong cơ sở bảng xếp hạng của IMD có 329 chỉ số, trong đó, lần lượt được chia thành 4 nhóm chính: các chỉ số kinh tế vĩ mô, năng lực của chính phủ, hiệu quả kinh doanh và cơ sở hạ tầng. Hai phần ba các chỉ số của bảng xếp hạng được đánh giá dựa trên các số liệu của viện thống kê quốc gia, cũng như của các tổ chức quốc tế. Còn lại một phần ba từ số liệu được hình thành bởi sự thăm dò ý kiến trực tiếp của các doanh nhân.

NNC
theo Pod