Ucraina có nghĩa vụ đối với NATO phải chuẩn bị và phê chuẩn các điều kiện để áp dụng chế độ miễn visa với các nước EU từ này cho đến năm 2010, các điều kiện này phải bao gồm các tiêu chí cụ thể để đảm bảo khả năng bãi bỏ visa với các nước thành viên EU.

Đó là nội dung trong “Chương trình năm 2009 chuẩn bị cho Ucraina nhận quy chế thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương”.

Nhiệm vụ cụ thể năm 2009 có đảm bảo thực hiện đầy đủ hiệp ước giữa Ucraina và EU về việc trao trả công dân và tiếp tục chuẩn bị ký kết các biên bản công cụ với các nước EU nhằm thực hiện nội dung của hiệp ước trên.

Ngoài ra, Ucraina còn có nghĩa vụ lập danh sách các dự án sẽ được triển khai trên cơ sở song phương và đa phương trong khuôn khổ sáng kiến “ĐỐi tác phương Đông” của EU.

Theo hãng Tin tức Ucraina đưa tin, thứ trưởng bộ ngoại giao Konstantin Eliseev dự báo, cho đến cuối năm 2009 Ucraina sẽ mở rộng được các diện công dân có quyền ưu đãi theo hiệp ước đơn giản hoá chế độ visa giữa Ucraina và EU.

Phuong Anh
theo Tin tức Ucraina

»Cùng chủ đề