(DN.ODESA) – Naftogaz Ucraina có thể mua gas từ Nga với giá 235 USD/ 1000m3 , nhưng chi phí quá cảnh qua lãnh thổ Ucraina phải là 1,8 USD/1000m3 mỗi 100 km. Naftogaz đã giảm khối lượng khí đốt quá cảnh của Nga vì cho rằng đây là điều cần thiết để bảo đảm an toàn cho ngành giao thông vận tải.

Ngài tổng giám đốc Oleg Dubina nói -“ Naftogaz đã sẵn sàng mua gas với giá 235 USD/ 1000m3. Nhưng phải tăng chi phí quá cảnh từ 1,7 đến 1,8 USD/1000m3 cho mỗi 100 km. Vì chúng tôi phải bù lỗ 500 triệu USD do giá gas tăng lên”.

Đồng thời, Dubina tin rằng trong tình hình tài chính, kinh tế hiện nay của châu Âu nói chung và của Ucraina nói riêng, mức giá 250 USD/ 1000m3 mà người Nga đưa ra là không chấp nhận được.

Dubina cũng khảng định rằng, NAK Naftogaz không có ý định rời khỏi quá trình đàm phán và sẵn sàng bất cứ lúc nào để tiếp tục đàm phán lại với OAO Gazprom.

Ngày hôm nay Gazprom thông báo rằng nguồn cung cấp gas cho Ucraina từ 09:00 ngày 1-1 đã ngừng lại hoàn toàn, nhưng khí quá cảnh để cung cấp cho Châu Âu vẫn tiếp tục với số lượng 300 triệu m3 mỗi ngày.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin nói rằng, năm nay Gazprom sẵn sàng cung cấp gas cho Ucraina với giá 250 USD/1000m3, trong khi giá gas năm 2008 là 179.5 USD/1000m3, nhưng nếu bên Ucraina không chấp nhận, thì phía Nga cũng sẵn sàng đàm phán. Được biết Ucraina đang đề nghị mức giá là 201 USD/1000m3.

Phamxuan
theo Kor