Chính phủ Ucraina đã thống nhất với Quỹ tiền tệ thế giới dự báo giảm GDP năm 2009 ở mức 14%. Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về chính sách kinh tế và tài chính hồi tháng 7 và được IMF công bố ngày 8-9.

Chính quyền Ucraina đã thống nhất với Quỹ tiền tệ thế giới dự báo giảm GDP năm 2009 ở mức 14%. Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về chính sách kinh tế và tài chính hồi tháng 7 và được IMF công bố ngày 8-9.

Dự báo trên đã tăng lên do với lần đánh giá hợp tác trước giữa Ucraina và IMF (lúc đó dự báo giảm GDP của Ucraina năm 2009 ở mức 8%).

Ucraina cũng thống nhất với IMF về dự báo lạm phát ở mức 13% cho năm 2009.

Dự báo này được cải thiện so với lần đánh giá hợp tác trước (lúc đó dự báo lạm phát năm 2009 ở mức 16%).

Chênh lệch cán cân thanh toán của tài khoản vãng lai Ucraina tính đến hết năm 2009 được dự báo ở mức 0,6% GDP (dự báo lần trước ở mức 0,5% GDP).

Trước đó Ucraina đã cam kết với IMF dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2010 ở mức gần 3%, dự báo lạm phát ở mức 9,7%.

Lê Tâm
theo Tin tức Ucraina

»Cùng chủ đề