Từ đầu năm nay, giữa những công chức Ucraina có 1105 người nhận được mức lương hưu trên 10 nghìn grivna, số tiền này cao gấp 11 lần mức lương trung bình của Ucraina. Thông tin được tổng hợp từ dữ liệu của Quỹ lương Ucraina.

Ngoài những đại biểu quốc hội, nhận mức lương hưu trên 10 nghìn grivna còn có 165 người của Viện kiểm sát, 62 quan chức cấp cao của Chính phủ và 28 thẩm phán.

Theo số liệu, tại Ucraina kể từ đầu năm có 1 triệu cán bộ nhà nước nhận mức lương hưu đặc biệt, và mức lương được xác định theo cấp bậc của họ. Bình quân mức lương của binh sĩ là 1061 grivna, trong khi của đại biểu Quốc hội là 15443 grivna.

Có khoảng 12,5 triệu người dân Ucraina nhận mức lương hưu trung bình là 874 grivna. Số tiền này đã bao gồm trợ cấp về bảo hiểm.

Nếu như nhà nước trả lương hưu cho các cán bộ cao cấp theo mức lương hưu trung bình của người dân, thì ngân sách sẽ tiết kiệm được gần 11 tỷ grivna trong 1 năm. Khoản tiền này gần bằng số thiếu hụt của Quỹ lương trong năm 2009 là 13 tỷ grivna.

Mức lương hưu cụ thể của các cán bộ nhà nước

Chức vụ

Lương bình quân (grivna)

Số lượng

Hàng tháng( triệu grivna)

Đại biểu quốc hội

15443

893

13,8

Quan chức Chính phủ

10105

103

1

Công tố viên

5678

5222

29,6

Thẩm phán

5637

1016

5,7

Viên chức hải quan

4432

236

1

Viên chức NBU

4285

765

3,3

Trợ lý đại biểu Quốc hội

3374

770

2,6

Nhân viên báo chí

2800

3801

10,6

Viên chức nhà nước

2718

96580

263

Viên chức chính quyền địa phương

2495

12796

31,9

Chuyên viên tòa án

2151

230

0,5

Cán bộ khoa học

1903

79862

152

Quân nhân

1703

614620

1047

Chernobyl

1403

75903

106,5

Nhân viên cứu trợ khẩn cấp

1061

84120

89,3

 

 

976917

1757,8

NguyenNghia
theo Korespondent.net