Tính đến tháng 7-2009 Ucraina đã giảm 27,7% sản lượng thép so với cùng kỳ năm 2008 – còn 2,662 triệu tấn và giữ nguyên vị trí thứ 8 trong 66 nước sản xuất thép trên thế giới theo danh sách của Hiệp hội các nhà sản xuất thép thế giới (WSA, Viện thép và gang quốc tế IISI cũ).

Trong thời kỳ khủng hoảng chỉ có hai nước tăng được sản lượng thép là Trung Quốc và Ấn Độ, Mỹ có tỷ lệ giảm mạnh nhất – 41,6% so với tháng 7-2008.

Top 10 nước sản xuất thép trên thế giới trong tháng 7-2009 gồm có Trung Quốc (50,676 triệu tấn, tăng 12,6%), Nhật Bản (7,660 triệu tấn, giảm 24,9%), Nga (5,017 triệu tấn, giảm 18,4%), Mỹ (4,971 triệu tấn, giảm 41,6%), Ấn Độ (4,730 triệu tấn, tăng 4,3%), Hàn Quốc (4,031 triệu tấn, giảm 13,3%), Đức (2,694 triệu tấn, giảm  28,8%), Ucraina (2,662 triệu tấn, giảm  27,7%), Braxin (2,496 triệu tấn, giảm  22,8%) và Thổ Nhĩ Kỳ (2,305 triệu tấn, giảm  8,5%).

Các nước sản xuất thép chủ chốt (chiếm 98% sản lượng thế giới) đã luyện được tổng cộng 103,861 triệu tấn, giảm 11,1% so với tháng 7-2008.

10 nước dẫn đầu thế giới về sản xuất thép trong 7 tháng đầu năm 2009 theo thứ tự như sau Trung Quốc (317,313 triệu tấn, tăng 2,9%), Nhật Bản (44,349 triệu tấn, giảm 38,5%), Ấn Độ (32,285 triệu tấn, tăng 1,7%), Nga (31,801 triệu tấn, giảm 28,5%), Mỹ (29,239 triệu tấn, giảm 50,8%),  Hàn Quốc (26,913 triệu tấn, giảm 16,6%), Đức (16,528 triệu tấn, giảm 41,4%), Ucraina (16,277 triệu tấn, giảm  37,2%), Thổ Nhĩ Kỳ (14,073 triệu tấn, giảm 16%) và Braxin (13,061 triệu tấn, giảm 36,9%).

Lê Tâm
theo Delo