Từ tháng giêng đến tháng 4 năm 2009 nhập khẩu đã lớn hơn xuất khẩu 1 938,5 triệu đô la.

Đây là thông tin từ Ủy ban thống kê quốc gia.

Trong vòng từ tháng 1 đến tháng 4-2009 thặng dư thương mại hàng hoá đã tăg 5459,8 triệu đô la so với cùng kỳ năm 2008 (thăng dư giai đoạn đó âm 7398,3 triệu đô la).

Xuất khẩu hàng hoá từ tháng 1 đế tháng 4 đạt 11 431,6 triệu đô la, giảm 41,1% so với cùng kỳ năm 2998.

Nhập khẩu hàng hoá đạt 13 370,1 triệu đô la, giảm 50,1%.

Năm 2008 nhập khẩu hàng hoá nhiều hơn xuất khẩu 18 531,9 triệu đô la.

Trong cả năm 2008 thặng dư thương mại hàng hoá đã giảm 7210 triệu đô la so với năm 2007.

Lê Tâm
theo Tin tức Ucraina

»Cùng chủ đề