Các công ty của Ucraina từ tháng 1-7 năm 2009 đã giảm sản lượng nhập khẩu thép cán, theo như dữ liệu phân tích sơ bộ, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2008 – 383,6 ngàn tấn, thông báo của giám đốc tiếp thị Công ty cổ phần khai khoáng Ucraina Ruslan Mazhinsky.

Theo ông, giảm sản lượng lớn nhất xảy ra ở nhập khẩu thép lá: cán nóng – 88,8%, cán lạnh – 71,0%, cán định hình- 83,4%, thép chữ U – 82,7 %,  thép dầm – 71,8%.

Đồng thời, nhập khẩu thép đặc biệt cũng giảm đi đáng kể (25%). “Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến việc giảm nhập khẩu thép xuống gần 3 lần là do sự suy giảm của tình hình kinh tế và tài chính trong nước, cũng như sự thiếu ổn định của đồng quốc nội”, – R. Mazhinsky nhận xét.

Theo dữ liệu của công ty, trong năm 2009, Ucraina nhập khẩu chủ yếu các sản phẩm của ngành công nghiệp thép ống, từ 27,3% lên 40,5%, trong khi đó các công ty buôn bán thép lại giảm sản lượng kinh doanh từ 34,4% xuống 24,1%.

Từ tháng 1 -7 năm 2009, các công ty buôn bán thép lớn và vừa của Ucraina đã mua của các công ty khai khoáng trong nước, nhập khẩu khoảng 555,112 ngàn tấn thép cán, 62,9 % thấp hơn so với cùng kỳ năm 2008.

NguyenNghia
theo PROM