Trong quý I năm 2009 Ucraina đã giảm sản lượng thép 38% so với cùng kỳ năm 2008, conf 6,82 triệu tấn theo số liệu của chính phủ.

Dự báo cả năm sản lượng sẽ đạt 27,661 triệu tấn, tức là chỉ bằng 75% sản lượng năm 2008.

Sản lượng gang tháng 1-3 giảm 35% – còn 5,912 triệu tấn. Dự báo con số này của năm 2009 sẽ giảm so với năm 2008 23%, tức là còn 23,967 triệu tấn.

Sản lượng thép cán trong quý I cũng giảm 33% – còn 6,206 triệu tấn. Tính đến hết năm chỉ tiêu này sẽ giảm 20% – còn 25,17 triệu tấn.

Trước đó thứ trưởng bộ chính sách công nghiệp Ucraina Constantin Grisenko đã cho biết sản lượng thép của Ucraina năm 2009 dự báo sẽ ở mức 30 triệu tấn. Theo ông, sản lượng luyện kim của tháng 3 so với tháng 11 năm ngoái tăng 30%. “Về tổng thể các doanh nghiệp luyện kim chỉ hoạt động với một phần ba công suất”, – ông cho biết. ông Grisenko cũng nói rằng, sản xuất thép tháng giêng năm nay đạt 68 nghìn tấn, tháng 2 – 82 nghìn tấn, đầu tháng 3 – 81,9 nghìn tấn. “Với đà sản xuất như vậy chưa chắc chúng ta giữ được chỉ tiêu của năm ngoái là 37 triệu tấn thép. Nhiều khả năng năm nay sẽ ở mức ít hơn 30 triệu tấn”, – ông nhận xét.

Sản lượng thép của Ucraina trong 11 tháng năm 2008 đã giảm 10% so với cùng ký năm 2007 – còn 35,076 triệu tấn. Thép cán và gang cũng giảm 10% – còn 29,592 và 29,317 triệu tấn.

Lê Tâm
theo RBK-Ucraina