Ngày hôm nay giá mua và bán đô la và euro trên thị trường tiền mặt gần như không có sự thay đổi so với giá ngày 30-4.

Tại các điểm thu đổi ngoại tệ giá đô la mua vào ở mức 7,95 – 8,035gr/$, bán ra: 8,044 – 8,09 gr/$. Euro tiền mặt được các ngân hàng mua vào ở mức 10,30 – 10,65 gr/euro, bán ra ở mức 10,62 – 10,85 gr/euro. Gia rúp mua vào: 2,00 – 2,40; bán ra: 2,35 – 2,60 gr/rúp.

Ngân hàng quốc gia không thay đổi tỷ giá chính thức grivna so với đô la ở mức 7,70gr/$. Trong khi đó NBU tăng giá euro lên gần 1 cô pếch: 10,22175gr/euro. Giá rúp được ấn định ở mức 2,335gr/10 rúp.

Trên thị trường liên ngân hàng tính đến 12:00 ngày 5-5, giao dịch dao động ở mức 8,027 – 8,0515 gr/$; euro: 10,7175 – 10,7475 gr/euro. Theo số liệu của công ty “InterBusnesConsulting” thị trường mở cửa với đô la giảm giá: 8,0225 – 8,0785gr/$; euro: 10,6974-10,7861 gr/euro. Giá can thiệp dự định của NBU ngày hôm nay đối với đô la/grivna là: 7,7 – 7,9. Ngoại tệ được bán cho các ngân hàng để thanh toán nợ nước ngoài bằng ngoại tệ theo lịch thanh toán của tháng 5/2009 mà các ngân hàng đã cung cấp cho NBU.

Ngày 30-4, thị trường liên ngân hàng đóng cửa với dao động 8,044 – 8,052 gr/$. Theo số liệu của công ty “InterBusnesConsulting” thị trường euro đóng cửa với mức 10,658 – 10,681gr/euro. NBU mua và bán đô la với tỷ giá 7,7 – 7,9gr/$.

Phuong Anh
theo RBK-Ucraina