Bộ Kinh tế Ucraina dự kiến tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong những năm 2009-2012 ở mức độ trung bình từ 0,2 đến 1,9% / năm.

Dự kiến trên nằm trong dự thảo Chiến lược phát triển của Ucraina đến năm 2020, được đăng tải trên trang web của Bộ Kinh tế, theo tin từ tờ Podrobnosti (thông tin chi tiết).

Theo dự thảo, mức tăng trưởng GDP trung bình hàng năm phụ thuộc vào hướng phát triển của tình hình trong nước: nền kinh tế sẽ hướng tới việc thực hiện các hoạt động đầu tư năng động hay bị động.

Theo tài liệu phù hợp với dự thảo, mức lạm phát giá tiêu dùng trong những năm 2009-2012 được dự kiến bình quân ở mức 10,8-11,2% / năm.

Trước đó, bản ghi nhớ các chính sách kinh tế và tài chính của chính quyền Ucraina, mà đã được thông qua trong khuôn khổ hợp tác của nước này với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, dự kiến trong năm 2009 mức GDP của Ucraina giảm 8%.

Xem xét dự báo này về sự giảm sút của nền kinh tế Ucraina trong năm nay và những đánh giá của Bộ kinh tế về tăng trưởng GDP của Ucraina trong các năm 2009-2012, có thể nhận thấy mức tăng trưởng GDP bình quân của nước này bắt đầu từ năm 2010 dự kiến ở mức 3,1-5,4% / năm (tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế) trong giai đoạn 3 năm (đến năm 2012).

Về phần mình, ngân hàng Thế giới WB dự báo trong năm 2009 mức GDP của Ucraina giảm 9%.

Theo báo cáo của Ủy ban Thống kê nhà nước Ucraina mức tăng trưởng GDP thực tế của nước này trong năm 2008 là 2,1%, còn trong năm 2007 là 7,6%.

NNC
theo Mid