(DN.ODESA) – Phía Ucraina sẽ đề nghị Liên minh châu Âu can thiệp vào vấn đề khí đốt đang mâu thuẫn với Nga.

Ucraina và Nga có thể giải quyết vấn đề khí đốt ở cấp độ chính phủ hoặc thông qua hòa giải của Liên minh Châu Âu. Điều này đã được công bố bởi tổng giám đốc Naftohaz Oleg Dubina trên truyền hình. Dubina cũng nhắc lại rằng, Moscow đã từ chối đề nghị từ Kiev để EU làm trung gian hòa giải của họ. Người đứng đầu Naftogaz cho rằng, vấn đề khí đốt đã vượt khỏi giới hạn là vấn đề kinh tế đơn thuần, nó đã trở thành con bài chính trị dưới tay người Nga.

Khi nói về vấn đề khí quá cảnh qua Ucraina để cung cấp cho châu Âu, ông nhấn mạnh rằng -“ Nga không chuyển được khí đốt cho các khách hàng của họ ở châu Âu không phải là trách nhiệm của NAK Naftogaz”. Các doanh nghiệp kinh doanh cho rằng, nếu tình hình này còn kéo dài, thì cả hai bên đều thiệt thòi. Nga sẽ phải cắt giảm khai thác khí đốt và Ucraina thì không có để dùng.

Dubina nói thêm rằng, lượng khí đốt dữ trữ của Ucraina có thể cung cấp 180 triệu mét khối mỗi ngày, nên người tiêu dùng không phải lo lắng tuy nhiên, giá cả sẽ tăng lên.

Phamxuan
theo Pop