Trong hai tháng gần đây số lượng người thất nghiệp ở Ucraina giảm gần 18 nghìn người. Như vậy đầu tháng 4 ở Ucraina có 907,5 nghìn người thất nghiệp, trong khi đó vào đầu tháng 2 số người thất nghiệp là 925 nghìn người. Số liệu trên được cung cấp bởi bộ lao động nhà nước.

Sự thay đổi nhanh chóng trên được giai thích là do bắt đầu các công việc đồng áng mùa xuân nên dẫn tới một khối lượng lớn các công chức thất nghiệp được bố trí việc làm ruộng.

Những chủ tịch, người lãnh đạo xí nghiệp, những nhân viên công chức trước đây, bây giờ thất nghiệp họ muốn tìm việc làm. “Tại trung tâm việc làm thành phố Kiev có những khách “VIP” tới để nhận tư vấn tìm việc làm, đó là gần 400 giám đốc, phó chủ tịch công ty, trưởng các phòng ban, họ không nói tên chỉ nói là muốn tìm việc làm hoặc chức vụ khác, thậm chí có cả những tổng giám đốc, 98 người. Tại trung tâm này có hai tư vấn viên thuộc Nghị viện Ucraina và ban thư ký của tổng thống.”- người đứng đầu bộ phận thông tin và liên kết các vấn đề xã hội của trung tâm việc làm thành phố Kiev – ông Igor nói.

Trước đó cuối năm 2008 theo lời của phó ban thư ký của tổng thống,ông Roman dự đoán rằng với xu hướng phát triển kinh tế hiện tại của Ucraina thì trong năm 2009 sẽ có 5 triệu người thất nghiệp. Cùng lúc đó ông cũng nói rằng cần phải làm tất cả để hạn chế nạn thất nghiệp.

Trong tháng 2 số lượng người thất nghiệp nhận được trợ cấp là 784,3 nghìn người. Mức trợ cấp trung bình là khoảng 610 grivna 1 người 1 tháng.

NNC
theo Mid