Thủ tướng Ucraina Yulia Timosenko tuyên bố tại buổi họp báo ngắn hàng ngày rằng Ucraina đã thánh toán sớm cho Nga về số lượng khí đốt tiêu thụ trong tháng bảy-2009.

Thủ tướng Ucraina Yulia Timosenko tuyên bố tại buổi họp báo ngắn hàng ngày rằng Ucraina đã thánh toán sớm cho Nga về số lượng khí đốt tiêu thụ trong tháng bảy-2009.

“Chúng tôi đã thanh toán 605 triệu đô la và thanh toán hết số tiền mua khí đốt của Nga dự trữ cho hầm chứa ngầm của Ucraina.
Trong tương lai chúng tôi sẽ hoàn toàn đảm bảo hoạt động hiệu quả của NAK Naftogas Ucraina, thanh toán đúng hạn để mua khí đốt dự trữ vào hầm ngầm”, – bà Timosenko nói.

Xin nhắc lại với bạn đọc, theo điều khoản hợp đồng đã ký, Ucraina có trách nhiệm thanh toán tiền khí đốt trước ngày mùng 7 hàng tháng.

Lê Tâm
theo RBK-Ucraina

»Cùng chủ đề