Lãnh đạo Đảng khu vực Viktor Yanukovich tin tưởng rằng, tình hình tại Ucraina sẽ thay đổi sau khi có Tổng thống mới, Quốc hội và chính phủ mới. Nhưng các thay đổi này chỉ có thể thực hiện sau mùa thu. Điều trước tiên cần làm là thay đổi lại Hiến pháp, luật bầu cử và cải cách tư pháp.

“Dĩ nhiên là cần phải chuẩn bị cho bầu cử, lúc đó chúng ta sẽ có một hệ thống quản lý nhà nước tiêu chuẩn. Để được như vậy thì các lực lượng chính trị cần phải hỗ trợ thay đổi lại luật bầu cử theo một danh sách mở” – Yanukovich cho hay.

Ông cũng lưu ý rằng, cần phải thay đổi Hiến pháp Ucraina để phân chia quyền lực thật rõ ràng, đặc biệt là quyền hạn giữa Tổng thống và Thủ tướng, tiếp đó là cải cách tư pháp.

Lãnh tụ Đảng khu vực cũng yêu cầu phải bãi bỏ chính phủ hiện tại. Ông nói, “như chúng ta thấy rằng, đã không có sự hỗ trợ cho Chính phủ tại Quốc hội, không có sự hiểu biết giữa Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ, vì thế cần phải thay đổi lại chính quyền.”

Trong bài phỏng vấn, Viktor Yanukovich cũng bác bỏ thông tin rằng cho là đảng của ông và BYUT đang đàm phán để đi đến thành lập liên minh.

Ông cho biết, BYUT đã không hề thảo luận gì với Đảng khu vực và tự ý loại bỏ hàng loạt các dự luật vào hồi tháng Chín năm ngoái. “BYUT lại quyết định đi trên con đường phiêu lưu là tạo ra một đa số trong Quốc hội với sự tham gia của các thành viên Đảng cộng sản”.

Ông tin rằng “có một số lực lượng chính trị và một số nhân vật đã đặt lợi ích cái nhân lên trên vấn đề khắc phục khủng hoảng kinh tế. “Họ vẫn còn nhìn vào các chỉ số và hy vọng rằng có thể một lần nữa để đánh lừa người dân Ucraina”- lãnh đạo của Đảng khu vực nói thêm.

NNC
theo MID