Tổng số nợ nước ngoài (nhà nước và tư nhân) từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay đã giảm được 3,9%, tức là 4 tỷ đô la. Số dư nợ tổng thể còn $99,2 tỷ. Đó là thông báo được đưa ra trên trang WEB của ngân hàng quốc gia Ucraina

Theo thông báo thì tổng số nợ trung bình giảm $2,5 tỷ.
Nói riêng, trong lĩnh vực ngân hàng lượng nợ giảm 4,6%, hay $1,8 tỷ – còn $37,6 tỷ (chiếm 37,9% tổng nợ của cả quốc gia);
Để so sánh, trong quý I năm 2008 nợ nước ngoài của ngành ngân hàng tăng $3 tỷ.

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước và các cơ quan điều tiết tín dụng-tiền tệ – số nợ giảm 6,1%, hay $1,2 tỷ. Trong khi đó, trong các lĩnh vực khác của nền kinh tế tổng số nợ nước ngoài tăng lên 1,2% (hay $0,5 tỷ) trong quý I năm 2009.

Theo số liệu của NBU thì nợ dài hạn theo kết quả của quý I năm 2009 giảm 1,2% (hay $1 tỷ) và đến ngày 1 tháng 4 năm 2009 là $80,4 tỷ, trong số đó tín dụng là $61 tỷ, nghĩa vụ bằng giấy có giá là $14,2 tỷ. Số vốn thu hút bằng tiền gửi có thời hạn (deposit) thì ít hơn – khoảng $4,6 tỷ và tín dụng thương mại là $0,6 tỷ.

Tổng nợ nước ngoài ngắn hạn giảm $1,5 tỷ. Nói riêng, đã có sự giảm đáng kể gánh nặng nợ trong lĩnh vực ngân hàng, khoảng $2,7 tỷ. Nghiã vụ nợ trong các lĩnh vực khác tăng lên $1,1 tỷ và trong kĩnh vực quản lý nhà nước tăng $0,1 tỷ. 

Hoàng xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề