Sản lượng dầu thô tại Ucraina từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2009 giảm 7,2% (giảm 94,5 nghìn tấn) so với cùng kỳ năm 2008 – đạt 1 triệu 220,6 nghìn tấn.

Theo thông báo của Bộ Năng lượng và Nhiên liệu, sản lượng xăng từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2009 đạt 454,1 nghìn tấn – giảm 6,8% (33,3 nghìn tấn) so với cùng kỳ năm 2008.

Các xí nghiệp của Công ty cổ phần quốc gia (NAK) Naftogas Ucraina sau 5 tháng đầu năm 2009 đã giảm sản lượng dầu thô tới 4,4% (52,9 nghìn tấn) – đạt 1,147 triệu tấn, sản lượng xăng – giảm 7,9% (34,9 nghìn tấn) – đạt 409,5 nghìn tấn.

Trong đó, công ty Ukrnafta cắt giảm sản lượng dầu thô 5,9% (68 nghìn tấn) – đạt 1 triệu 78,7 nghìn tấn, sản lượng xăng – giảm 2,5% (3,4 nghìn tấn) – đạt 131, 8 nghìn tấn, còn Công ty khai thác khí đốt Ucraina tăng sản lượng dầu 31,2% (15,4 nghìn tấn) – đạt 64,8 nghìn tấn, trong khi sản lượng xăng giảm 11,4% (31,9 nghìn tấn ), đạt 247,5 nghìn tấn.

Nhà máy sản xuất xăng dầu Chernomrnaftogas sau 5 tháng đã giảm sản lượng dầu thô 8% (0,3 nghìn tấn), nhưng lại tăng sản lượng xăng 1,3% (0,4 nghìn tấn) – đạt 30,2 nghìn tấn.

Các công ty sản xuất xăng dầu khác hoạt động tại Ucraina đã cắt giảm sản lượng dầu thô 36,1% (41,6 nghìn tấn) – đạt 73,6 nghìn tấn, nhưng tăng sản lượng xăng 4% (1,7 nghìn tấn), lên đến 44,7 nghìn tấn.

Sản lượng dầu thô tại Ucraina trong năm 2008 giảm 5,6% (184 nghìn tấn) so với năm 2007 – đạt 3 triệu 127,1 nghìn tấn, sản lượng xăng giảm 2,3% (26,4 nghìn tấn) – đạt 1,118 triệu tấn.

Trước đó, theo như thông báo, Công ty NAK Naftogas Ucraina đã tăng sản lượng khí đốt từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2009 so với cùng kỳ năm 2008 là 3,3% – lên tới 8,314 tỷ mét khối.

NNC
theo Kor

»Cùng chủ đề