Chính phủ Ucraina vừa ra quyết định tái thành lập uỷ ban quốc gia phụ trách công tác chuẩn bị cho vòng chung kết tranh cúp vô địch các quốc gia châu Âu – EURO 2012 được diễn ra tại Ucraina sau hai năm nữa. Uỷ ban này sẽ hoạt động như một trung tâm trực thuộc trung ương với chức năng đặc biệt.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp của chính phủ ngày hôm nay, mồng 7 tháng tư năm 2010. – Cơ quan phát ngôn chính phủ cho biết.

Cơ quan gồm 70 nhân viên, được chỉ đạo và giám sát hoạt động trực tiếp bởi phó thủ tướng Boris Kolesnikov.

Chính phủ cũng chỉ định thành lập ban chỉ đạo cho công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện EURO – 2012 trong cơ cấu ban thư ký nội bộ chính phủ, đồng thời huỷ bỏ ban điều phối đã có trước đó.

Các quyết định của chính phủ nhằm nâng cao và hoàn thiện hệ thống lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức EURO – 2012, đồng thời đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn vốn đầu tư được trích ra từ ngân sách nhà nước. – thông cáo chính phủ nhấn mạnh.

Như đã đưa tin trước đây, ngày 19 tháng 11 năm 2008, chính phủ lúc đó đã thông qua quyết định giải tán uỷ ban quốc gia về công tác chuẩn bị cho sự kiện EURO – 2012, và thành lập ban điều phối trong cơ cấu ban thư ký của nội các.

 

Mai Thanh Lân (Theo UNIAN)

Mai Thanh Lân
theo UNIAN

»Cùng chủ đề