(DN.ODESA) – Bảy nghị sĩ quốc hội thuộc đảng “Ucraina của chúng ta” – những người đã ký tên vào thỏa thuận liên minh với khối BYUT và Litvin chính thức bị khai trừ khỏi đảng trong buổi đại hội diễn ra vào ngày hôm nay.

Bảy nghị sĩ quốc hội thuộc đảng “Ucraina của chúng ta” – những người đã ký tên vào thỏa thuận liên minh với khối BYUT và Litvin chính thức bị khai trừ khỏi đảng trong buổi đại hội diễn ra vào ngày hôm nay.

Những sức ép từ phía tổng thống Viktor Yushchenko với mục đích ngăn chặn liên minh ba đã không có tác dụng. Có tổng số 37 đại biểu từ khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” tham gia ủng hộ thành lập liên minh, trong đó 30 người không thuộc đảng dân tộc. Bảy thành viên bị khai trừ ngày hôm nay tại đại hội là: Mykola Martynenko, Alexander Tretiakov, Valery Borisov, Eduard Zeynalov, yuri Klyuchkovsky, Olga Gerasimyuk và Ruslan Knyazevich.

Ngoài ra, trong buổi Đại hội Đảng đã xem xét lại các điều lệ để phù hợp với người dẫn đầu là Yushchenko.

Trước đó, vào ngày 29 tháng 11, đảng “ Ucraina của chúng ta” đã bầu ông Yushchenko thay cho Kirilenko. Nhưng nhiều đại biểu của lực lượng này lên tiếng cho rằng, Yushchenko không có quyền dẫn đầu đảng, vì như vậy sẽ phá vỡ các quy định của Hiến pháp.

NNC
theo ukr