Châu Âu và các tổ chức tài chính quốc tế đang sẵn sàng để cung cấp cho Ucraina một khoảng tín dụng khí đốt lên đến 1,7 tỷ USD. Điều này được nêu trong các văn bản thỏa thuận giữa chính quyền Ucraina và các tổ chức liên quan vừa được công bố.

Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD) cho biết, họ đã sẵn sàng xem xét việc cấp tín dụng cho Naftogaz, để công ty này có thể đảm bảo cho các hoạt động dự trữ khí đốt dưới các hầm chứa ngầm của Ucraina, đồng thời sẽ dùng để hỗ trợ các chương trình đầu tư nhằm nâng cấp hệ thống vận chuyển khí đốt.

Nội dung trên được nhắc đến trong tuyên bố của Uỷ ban châu Âu và các tổ chức tài chính quốc tế.

Văn bản này cũng cho biết, khoản viện trợ khoảng 300 triệu USD có thể được cấp ngay lập tức, và khoản đầu tư lên đến 450 triệu USD sẽ được cấp vào năm 2010 sau khi được Ban giám đốc của ngân hàng thông qua.

Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng sẽ xem xét việc cấp 500 triệu USD hỗ trợ cho chính phủ Ucraina trong khuôn khổ chương trình cho vay với mục đích phát triển. Số tiền này nhằm mục đích hỗ trợ giải quyết vấn đề ngân sách liên ngành, cũng như cải cách cơ cấu như: cải cách lĩnh vực khí đốt, lĩnh vực an sinh xã hội cho tầng lớp nghèo và mua sắm nhà nước.

Các thỏa thuận cho vay của WB sẽ được xem xét ngay khi Ucraina hoàn thành việc cải cách và chính phủ thực hiện toàn bộ các yêu cầu về phát triển chính sách của Quỹ Tiền tệ Quốc tế(IMF).

Ngân hàng Đầu tư châu Âu cũng xác nhận rằng, họ đang xem xét khoản vay dài hạn cho Ucraina nhằm mục đích hỗ trợ và đồng đầu tư hiện đại hóa hệ thống vận chuyển khí đốt. Con số 450 triệu USD đang được các lãnh đạo của ngân hàng này xem xét.

Như chúng tôi trước đó đã đưa tin, kết quả các cuộc đàm phán sẽ được công bố vào ngày 3-8, tức thứ 2 tuần sau.

Phamxuan
theo Interfax, URA