Chủ tịch Rađa Tối cao Ucraina Vladimir Litvin không loại trừ khả năng quyết định bãi bỏ quyền miễn trừ đại biểu có thể được thông qua trước khi tiến hành bầu cử tổng thống.

Ông đã phát biểu ý kiến trên tại cuộc gặp gỡ cử tri thành phố Konotop trong chuyến làm việc tại vùng Sumskaia hôm thứ sáu.

“Tôi hoàn toàn nhất trí với việc bãi bỏ (quyền miễn trừ đại biểu)”, – ông Litvin nói khi trả lời câu hỏi của người dân địa phương khi nào Rađa Tối cao sẽ ea quyết định bãi bỏ quyền miễn trừ đại biểu.

Đồng thời ông nói thêm, hiện nay Ucraina có 7 nghìn quan chức được hưởng quy chế này.

Ông nhấn mạnh, hiện đang có vấn đề về 300 lá phiếu cần thiết để thông qua quyết định trên, vì chỉ có thể bãi bỏ quyền miễn trừ đại biểu thông qua sửa đổi hiến pháp Ucraina.

“Vì vậy chúng ta sẽ bãi bỏ. Có thể là ngay trước kỳ bầu cử, vì không thể tiếp tục như thế này”, – ông nói.

Ông cũng không loại trừ khả năng bãi bỏ không chỉ quyền miễn trừ đại biểu, mà còn bãi bỏ quy chế đặc biệt của 7 nghìn quan chức đang hưởng quy chế trên hiện nay.

Phuong Anh
theo Interfax-Ucraina