Tại Ucraina hiện có đến gần 1 triệu người đồng tính, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính. Thông tin này được lãnh đạo Diễn đàn người đồng tính Ucraina “Gay – Forum” Sviatoslav Seremet công bố tại một cuộc họp báo ngày 22-9.
Diễn đàn này là một hoạt động nhằm đấu tranh chống nạn bạo hành và phân biệt đối xử với người đồng tính luyến ái ở Ucraina.

Nói về tình trạng vi phạm quyền tự do của cộng đồng người đồng tính ở Ucraina, Seremet nhấn mạnh: mọi người sinh ra trên thế giới đều bình đẳng như nhau. “Việc định hướng trong tình dục là một phần tạo nên nhân cách của con người và không nên lấy đó để bạo hành hoặc phân biệt đối xử trong xã hội”. – lãnh đạo Diễn đàn người đồng tính Ucraina nói.

“Cộng đồng chúng tôi, với khoảng gần 1 triệu người đồng tính luyến ái, người lưỡng tính và người chuyển đổi giới tính, cảm thấy lo lắng sâu sắc về tình trạng chính quyền không đảm bảo được quyền bình đẳng hoàn toàn trong xã hội cho chúng tôi, cũng như không cho chúng tôi những điều kiện phúc lợi phù hợp. Theo Hiến pháp, về lý thuyết chúng tôi cũng được hưởng hoàn toàn và toàn bộ các quyền lợi và quyền tự do như những công dân khác. Chúng tôi cũng làm việc và nộp thuế, tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, tín ngưỡng, thể thao…, cũng đóng góp mọi mặt vào sự phát triển chung của Ucraina, và là một bộ phận của xã hội Ucraina”.


theo TTQH