Số lượng ngân hàng bị thiệt hại tính từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2009 đã tăng từ 41 đến 64. Thông báo của Ngân hàng quốc gia của Ucraina NBU.

Tổng số thiệt hại từ hệ thống ngân hàng trong cả nước từ tháng 1- 6 là 14,321 tỷ grivna. Trong đó quý II – 7,301 tỷ grivna. Tính đến ngày 1 tháng 6, riêng số thiệt hại của các ngân hàng lớn tại Ucraina đã chiếm 63,4% (9,079 tỷ).

Trong số 18 tổ chức tài chính lớn của đất nước, ngân hàng bị thiệt hại lớn nhất tính từ tháng 1-6 là: Ukrprombank (4.603 tỷ grivna), Ngân hàng Aval (1,085 tỷ), Ngân hàng Nadra (1,041 tỷ), UkrSibbank (831 triệu grivna), Ngân hàng quốc tế đầu tiên của Ucraina (604 triệu) và Ngân hàng OTP (565 triệu).

Mức lợi nhuận đạt được lớn nhất từ tháng 1-6, theo thông tin của NBU, đó là “Ngân hàng “Oschadny Ucraina (754 triệu grivna). Ngân hàng có số tài sản lớn nhất Ucraina là PrivatBank chỉ khiếm tốn xếp ở hàng thứ hai với 405 triệu grivna lợi nhuận.

Tổng số tài sản chung của hệ thống ngân hàng (930 tỷ grivna) từ tháng 1-6 đã giảm đi 6,6% (61,392 tỷ grivna). Trong quý II của năm, lượng sụt giảm đã co lại so với quý I, và ở mức 5,939 tỷ grivna.

Như báo cáo, ngày 28 tháng 7 năm nay, NBU đã cấm các ngân hàng thương mại phát hành tín dụng mà không có sự bảo đảm. Đồng thời các tổ chức tài chính bị thâm hụt cũng bị cấm cho vay tín dụng hoặc đứng ra đảm bảo cho những người trong nội bộ mua cổ phần và chứng khoán tư nhân.

Họ cũng phải chấm dứt việc thanh toán cổ tức cho cổ đông, tiền tài trợ, tiền thưởng cho nhân viên, không được phân bổ vốn đầu tư dưới mọi hình thức, không thể tăng vốn đầu tư và những tài sản vô hình, không được cấp chi phí của các dịch vụ tư vấn, và không được mở các chi nhánh hoặc văn phòng mới.

Trước đó, cục quản lý thuế quan Ucraina thông báo rằng, số lượng các tổ chức tài chính của tại Ucraina tính trong nửa năm đầu đã tăng lên con số 17.

Hôm qua, Tổng thống Viktor Yushchenko đã giao phó cho Thống đốc Ngân hàng quốc gia Vladimir Stelmakh “thông qua các biện pháp đặc biệt” để bảo đảm chấp hành kế hoạch tái đầu tư. Ông yêu cầu lãnh đạo NBU phải có ngay biện pháp để loại bỏ các món nợ của hệ thống ngân hàng, ưu tiên thanh toán trước cho người dân.

NguyenNghia
theo PROM