Hôm nay chính phủ Ucraina đã họp và thông qua dự thảo Chương trình phát triển kinh tế-xã hội quốc gia năm 2010. Phó thủ tướng thứ nhất Andrey Kluiev đã họp báo ngắn cho biết.

Chương trình gồm nhiều gói nhiệm vụ: gói thứ nhất – phân tích tình hình kinh tế-xã hội trong nước; thứ hai – các biện pháp hàng đầu của chính phủ nhằm ổn định tình hình và đưa kinh tế thoát khỏi khủng hoảng. Gói nhiệm vụ thứ ba, theo lời phó thủ tướng thứ nhất cho biết, là cải cách nhiều mặt, để đảm bảo đất nước phát triển hiệu quả giai đoạn 2011-2012.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà chính phủ phải thực hiện hiện nay là nhanh chóng xây dựng được trục dọc quyền lực chặt chẽ. Theo phó thủ tướng giải thích, nhiệm vụ đó có nghĩa là thiết lập hoạt động hiệu quả và phối hợp hành động giữa mọi nhánh chính quyền.

Theo phó thủ tướng, dự thảo ngân sách năm 2010 sẽ được quốc hội phê chuẩn ngay trong tuần họp tới. Ông cho biết, ngân sách đã hầu như hoàn tất, chỉ còn lại duy nhất một vấn đề là giá khí đốt. Nhưng theo lời ông Kliuev, vấn đề này cũng sẽ được giải quyết từ nay đến hết tuần hoặc đầu tuần sau. Sau đó sẽ phải điều chỉnh một số tính toán như lượng trợ giá cho Naftogaz Ucraina và lượng trợ cấp cho người dân. Ông Kliuev cho biết, ngay khi xác định được giá khí đốt chỉ cần thêm 2-3 giờ điều chỉnh là ngân sách sẽ hoàn thành.

Riêng về lĩnh vực ông điều phối là thu hút đầu tư, ông Kliuev nói, hiện nay trên thế giới cuộc cạnh tranh giành đầu tư diễn ra rất ngặt nghèo. Hãng đầu tư và áp dụng công nghệ mới quốc gia sẽ thành lập một công cụ thực tế chuyên thu hút đầu tư theo đơn đặt hàng, ví dụ của các bộ, các ngành, cũng như của các doanh nghiệp lớn.

Ngoài ra, ông Kliuev cho biết, Chương trình cũng quy định tại mỗi tỉnh chính quyền địa phương sẽ chọn ra 2-3 điểm tăng trưởng, nơi tập trung trữ lượng đầu tư lớn. Một trong những ưu tiên của chính phủ nữa là tìm mọi biện pháp để kích thích đầu tư, trong đó có biện pháp giảm gánh nặng thuế lên doanh nghiệp. Ông cho biết, chính phủ sẽ đưa sửa đổi vào luật thuế và triển khai ngay từ năm ngân sách mới.

Ngày 15-4 dự thảo Chương trình sẽ được trình quốc hội phê chuẩn.

Phương Anh
theo Trang web HĐBT Ucraina