Tháng 8 năm 2009, sản lượng khai thác dầu và khí hóa lỏng giảm 2,4% so với tháng 8 năm 2008 chỉ còn 342,8 nghìn tấn. Điều này được thông báo bởi một nguồn tin trong Bộ nhiên liệu và năng lượng.

Công ty sản xuất dầu lớn của Ucraina “Ukrnafta” đã cắt giảm trong tháng 8 sản lượng dầu thô và khí hóa lỏng 4,9% xuống còn 244,3 nghìn tấn. Trong tháng 8 năm 2009, Công ty Chornomornaftogas giảm sản lượng dầu và khí hóa lỏng tới 9,5% xuống còn 5,7 nghìn tấn.

Trong khi đó, Công ty “Ukrgasproduction” lại tăng sản lượng dầu và khí hóa lỏng trong tháng 8 năm nay hơn 2 % so với tháng 8 năm 2008 đạt 62,5 nghìn tấn.

Các công ty khác đã tăng sản lượng dầu và khí hóa lỏng trong tháng 8 năm 2009 lên 12,9% so với tháng 8 năm 2008 đạt 30,3 nghìn tấn.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2009, sản lượng dầu và khí hóa lỏng nói chung của Ucraina giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2008 xuống còn 2680,3 nghìn tấn.

Theo báo cáo, trong tháng 7 năm nay, sản lượng dầu và khí hóa lỏng giảm 3,1% so với tháng 7 năm 2008 xuống còn 341 nghìn tấn.

Năm 2008, sản lượng dầu và khí hóa lỏng nói chung của Ucraina giảm 4,7% so với năm 2007 đạt 4245,1 nghìn tấn.

NguyenNghia
theo Min

»Cùng chủ đề