Trong tháng 6, các ngân hàng đã tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi của người dân. Lãi suất tiền gửi bằng đồng grivna cũng như bằng các loại tiền tệ của Mỹ và châu Âu đều giảm. Điều này đã được xác nhận bởi các nghiên cứu dữ liệu của công ty tài chính Maanimo.com.

Theo công ty, từ ngày 25 tháng 5 đến mùng 8 tháng 6, lãi suất trung bình của tiền gửi bằng đồng grivna kỳ hạn 3 tháng giảm 0,5% / năm (xuống còn 19% / năm), kỳ hạn 9 tháng – giảm 0,44% / năm (xuống 19,56 % / năm). Trong khi đó, các loại tiền gửi kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 12 tháng vẫn giữ nguyên mức lãi suất như cũ – tương ứng lần lượt là 18%, 20% và 20,5% / năm.

“Các mức lãi suất tối đa cũng tiếp tục giảm: lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng giảm 1,26% / năm (xuống còn 28,07% / năm) và kỳ hạn 12 tháng giảm 0,01% / năm (xuống còn 29,96% / năm). Mức lãi suất tối đa của tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng vẫn giữ nguyên là – 28,7% / năm”,- Trưởng phòng Nghiên cứu của công ty Maanimo.com – ông Paul Bortnikov nhận xét.

Lãi suất trung bình của tiền gửi bằng đồng đô la Mỹ kỳ hạn 3 tháng giảm 0,25% / năm (xuống còn 10,75% / năm), kỳ hạn 6 tháng – giảm 0,21% / năm (xuống còn 11,24% / năm), kỳ hạn 12 tháng – giảm 0, 15% (xuống 11,8% / năm). Lãi suất tiền gửi bằng đồng đô la Mỹ kỳ hạn 9 tháng vẫn giữ nguyên là 11,5% / năm.

Lãi suất tối đa của tiền gửi bằng đồng đô la Mỹ cũng giảm rõ rệt: kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng giảm 1% / năm (xuống tương ứng là 16% và 17% / năm), kỳ hạn 9 tháng giảm 2% / năm (xuống 17% / năm), kỳ hạn 12 tháng giảm 2,28% / năm (xuống 17,22% / năm).

Tiền gửi bằng đồng euro lại thể hiện xu hướng ngược lại: lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng giảm 0,2% / năm (xuống 9,6% / năm), kỳ hạn 12 tháng giảm 0,25% / năm (xuống 10,75% / năm), tuy nhiên loại kỳ hạn 9 tháng lãi suất lại tăng 0,97% / năm (lên 10,47% / năm).

NNC
theo Pod