Ủy ban Thống kê nhà nước cho biết, trong 5 tháng đầu năm năm 2009, giá cả các mặt hàng thiết yếu như bánh mì, đường, đồ uống, thịt và các sản phẩm thịt, các sản phẩm hóa chất… đều tăng giá so với cùng kì năm ngoái.

Theo những số liệu được cung cấp bởi Ủy ban này, giá cả đồ uống và thuốc lá tăng 15% so với cùng kì năm 2008, đây được coi là một trong những ảnh hưởng do nhà nước tăng thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng này.

Những sản phẩm tăng giá nhiều nhất bao gồm: thịt và các sản phẩm thịt tăng 18,7%, bánh mì tăng 21,5%, và đường tăng 22,1%. Các sản phẩm sữa và kem tăng ít nhất, khoảng 8,6%.

Các sản phẩm hóa chất từ tháng 1 đến tháng 5 so với năm ngoái cũng tăng tới 21,9%, riêng trong tháng 5, mặt hàng này tăng giá thêm khoảng 12,7%.

Giá cả các sản phẩm của ngành sản xuất công nghiệp cũng tăng, tháng 5 tăng so với tháng 4 là 0.7%, còn nếu tính từ đầu năm nay mặt hàng này tăng 2.8% giá cả. Tốc độ tăng trưởng về giá cả của các sản phẩm nhập khẩu trong tháng 5 là 1,9%, còn nếu tính từ đầu năm nay và so với cùng kì năm ngoái thì tăng 11.6%. 

Phamxuan
theo Kor