Phòng báo chí tỉnh ủy tỉnh Donetskaya đã cho hãng “UNIAN” biết về việc ký kết “Thông cáo về sự thống nhất hành động của các đảng cánh tả và các tổ chức xã hội của tỉnh Donetskaya” trước chiến dịch tranh cử tổng thống

Phát biểu trước những người tham gia bàn tròn bí thư thứ nhất của thành ủy thành phố Donhetsk DDCS Ucraina, ông Nhikolai Kravchenko tuyên bố rằng, các lực lượng cánh tả của khu vực “đơn giản là có nghĩa vụ làm một bước tiến, bỏ qua những bất đồng và hiếu thắng”. “Đây không chỉ là đỏi hỏi của chúng ta mà cái chính là – hy vọng vào một tương lai tốt hơn của nhân dân tỉnh”.

Những đại biểu có mặt đã ủng hộ đề xuất của N.Keavchenko về sự thống nhất và nhấn mạnh rằng, điều này sẽ “cho phép tích cực hóa quá trình thống nhất các lực lượng cánh tả ở cấp cao”. “Nhiệm vụ của chúng tôi tại địa phương là chứng minh là chúng tôi liên kết nghiêm túc và lâu dài”. Những người tham dự bàn tròn đã phát biểu như vậy.

Những đại biểu của đảng “tiến bộ xã hội Ucraina” (PSPU, thủ lĩnh là bà N.Vitrenko) là duy nhất không ký vào thông cáo nói trên. Họ lấy lý do là còn phải thỏa thuận với lãnh đạo cấp cao của đảng. Trong Thông cáo nêu rõ: – “Chúng tôi tuyên bố rằng, chúng tôi có ý định vượt qua những bất đồng chính trị và lien kết lại thành một khối cánh tả mạnh mẽ, thành lập và hoạt động của nó sẽ bảo đảm đạt được mục đích có tính chất luận cương của tất cả các đảng cánh tả vì quyền lợi của lao động tại tỉnh Donhetskaya cũng như toàn Ucraina”.

Các tác giả Thông cáo nhấn mạnh rằng, bước đầu tiên của họ tiến tới thành lập khối Cánh tả là đề xuất một ứng viên của tất cả các lực lượng cánh tả để tham gia tranh cử tổng thống năm 2010. Trong Thông cáo còn nói: “Những bước tiếp theo trong hướng này sẽ là tiến cử những ứng viên chung trong các cuộc bầu cử vào các cơ quan quyền lực địa phương và soạn thảo đường lối chính trị chung để tham gia và chiến thắng trong bầu cử quốc hội”.
Các đại biểu các tổ chức đảng của Đảng cộng sản, Đảng xã hội, Đảng xã hội dân chủ, Liên đoàn lao động phụ nữ tòan Ucraina “Vì tương lai trẻ em Ucraina!”, Ủy ban chống phát xít, Đoàn thanh niên cộng sản Ucraina (Côm-xô-môn), Liên đoàn sỹ quan xô-viết và một số tổ chức xã hội cánh tả khác.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN