Sau quyết định của Tòa án Hiến pháp về việc bầu cử Tổng thống Ucraina vào ngày 25 tháng 10 năm 2009 là vi hiến thì việc tiến hành đồng thời các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Ucraina là không thể xảy ra. Quan điểm này được trình bày bởi Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ucraina – ông Mykola Onischuk trong cuộc phỏng vấn của tờ báo “Kommersant -Ucraina”.

“Dường như sau quyết định của Tòa án Hiến pháp thì khả năng tổ chức đồng thời các cuộc bầu cử thật sự không còn”, – Mykola Onischuk nói.

Theo ông, “nếu Tổng thống không bác bỏ hoặc Tòa án Hiến pháp không xem xét sớm điều này, thì ngày 25 tháng 10 có thể đã được chấp nhận về mặt pháp lý như ngày của các cuộc bầu cử tổng thống, và điều này có thể đã đưa ra khả năng kết hợp chúng với các bầu cử Quốc hội sớm”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng vẫn đặt ra một cơ hội cho việc tổ chức các cuộc bầu cử cùng lúc. Theo ông điều này có thể xảy ra, nhưng theo cách thức khác và trong kết quả của việc đạt được sự thống nhất về chính trị giữa Quốc hội và Tổng thống”.

Ông Onischuk giải thích rằng theo cách thức này, “Tổng thống ban đầu sẽ ký sắc lệnh về việc chấm dứt quyền hạn của Quốc hội trước thời hạn, và sau đó Tổng thống sẽ xin từ chức”.

“Những người phản đối “kịch bản” này cho rằng Tổng thống không thể tuyên bố về việc từ chức của mình cho Quốc hội, khi mà quyền hạn của Quốc hội đã bị chấm dứt, tuy nhiên thực nghiệm quốc tế cho thấy rằng sau khi giải tán, quốc hội có thể tập trung để thực hiện một số chức năng riêng” – Bộ trưởng Bộ Tư pháp nói.

Để làm rõ câu hỏi liệu có mối nguy hiểm nào không khi các cuộc bầu cử, đã bị hủy bỏ bởi tòa án, được tổ chức theo cách thức đó, Onischuk trả lời rằng:”Tôi xin nhắc lại, hệ thống tư pháp không phải nằm trong chân không, các thẩm phán biết điều gì đang xảy ra tại đất nước này. Kịch bản mà chúng tôi đang nói có thể xảy ra chỉ trong trường hợp đạt được một sự thống nhất chính trị. Tôi nghĩ rằng, trong trường hợp đặc biệt này tòa án sẽ không bỏ qua luận điểm này”.

Bộ trưởng thuyết trình về việc hiện tại có tồn tại hay không những cơ sở để giải tán Quốc hội. “Tôi tin rằng trong điều kiện chính trị hiện tại quyết định về việc chấm dứt trước thời hạn quyền hành của Quốc hội có thể được thực hiện chỉ trong trường hợp nếu như có các cơ sở pháp lý rõ ràng và hiển nhiên. Dường như bây giờ các cơ sở đó không tồn tại, nhưng chúng sẽ xuất hiện, nếu Quốc hội không thể thực hiện chức năng của mình trong vòng 30 ngày”, – Mykola Onischuk nói.

NNC
theo Mid