Phòng báo chí của Cục quản lý tài nguyên đất quốc gia đã cho hãng tin “Tin tức Ucraina” biết rằng, Viện công tố của tỉnh Kyiv đã bắt giữ 20 cán bộ của Cục tài nguyên đất ở quận Brovary do bị nghi ngờ chiếm dụng 380 héc ta đất.

Ngoài ra một số đại diện của các cơ quan bảo vệ pháp luật che chở cho các sơ đồ chiếm dụng đất cũng bị bắt.

Những tài liệu khẳng định hoạt động bất phạm pháp của cán bộ công vụ cũng được gửi tới các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Ban thanh tra tổng hợp của Cục quản lý tài nguyên đất quốc gia tiếp tục hợp tác với các cơ quan bảo vệ pháp luật để loại trừ những hành động phạm pháp chiếm dụng đất đai ở Kyiv và tệ tham nhũng trong lĩnh vực quan hệ đất đai.

Sơ đồ chiếm dụng đất dai này đã từng được phát hiện năm 2008.

Trưởng công tố tối cao, ông A.Medvedko đã chỉ thị cho công tố của các tỉnh cùng các cơ quan công an tiến hành kiểm tra các cơ quan và chi nhánh của ngành quản lý tài nguyên đất ở các địa phương về việc cấp giấy cứng nhận sở hữu đất.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề