Văn phòng thủ tướng Ucraina sẽ tiến hành đàm phán với Ngân hàng Thế giới xin hỗ trợ 0,5 tỷ đô-la để lấp đi khoản thiếu hụt trong ngân sách quốc gia. Thông tin được cung cấp ngày hôm nay bởi Thứ trưởng Bộ Tài chính Andrei Kravets.

Theo ông, để lấp được khoản thiếu hụt ngân sách này cần phải có tiền từ các nguồn khác, bao gồm cả tiền vay mượn.

Kravets thông báo, số thiếu hụt ngân sách năm 2009 từ 7,5-8% GDP. Và tại cuộc họp ngày 8/4, Tổng thống Ucraina Viktor Yushchenko đã yêu cầu tăng thu nhập cho ngân sách nhà nước cùng với hỗ trợ ngành công nghiệp xây dựng.

Yushchenko cho rằng, “Ước tính cần phải “bơm” cho ngân hàng quốc gia khoảng 80-85 tỷ grivna để có thể kiểm soát được tình hình lạm phát”. Hiện tại không cần phải hỗ trợ nhu cầu của chính phủ mà cần phải hỗ trợ nền kinh tế, trong đó kích thích nhu cầu tiêu dùng.”

Năm 2009 thu nhập của ngân sách quốc gia của Ucraina ở mức 238,931 tỷ grivna, chi phí – 267,32 tỷ grivna. Giới hạn số thiếu hụt ngân sách khoảng 31.105 tỷ grivna. (chiếm 2,9% GDP).

Ngân sách được tính toán trên cơ sở của bản dự báo kinh tế vĩ mô năm 2009: tăng trưởng GDP – 0,4%, lạm phát – 9,5%.

Theo các chuyên gia, lạm phát năm 2009 có thể đạt tới 62 tỷ grivna (chiếm 6,1% GDP) trong trường hợp chi tiêu từ ngân sách không được xem xét lại.

NNC
theo SEV