Thủ tướng Chính phủ Yulia Tymoshenko cho rằng, cuộc đấu tranh chống khủng hoảng tài chính toàn cầu đến 90% phụ thuộc vào Cục an ninh quốc phòng và Ngân hàng quốc gia. Đó là câu trả lời của bà trước các phóng viên của tờ báo “Luật kinh tế”.

“Tôi lưu ý rằng, toàn bộ chính sách tiền tệ, đặc biệt là việc thiết lập tỷ giá giữa đồng grip và đô la, việc xây dựng các giải pháp tăng cường năng lực cho các hệ thống ngân hàng – là thuộc quyền hạn của Ngân hàng quốc gia. Theo Hiến pháp, chính phủ không được can thiệp trong hoạt động của Ngân hàng quốc gia. Vì vậy, tôi chỉ có thể giải thích được các quyết định ban hành của Chính phủ “,Timoshenko nói.

“Tất cả những gì liên quan đến ngăn ngừa khủng hoảng tài chính, chủ yếu phụ thuộc vào sự phối hợp làm việc của Ngân hàng quốc gia và Cục an ninh quốc phòng. Chính phủ chỉ giải quyết công việc mang tính chất nội bộ, như duy trì hoạt động của Quốc Hội, thông qua các dự thảo luật cần thiết, sửa đổi các chính sách tài chính. Tôi yêu cầu mọi người dân Ucraina hãy bình tĩnh, bởi vì tất cả các biện pháp “chiến đấu” với cơn khủng hoảng đều phù hợp và có hiệu quả” – Thủ tướng nói thêm.

“Ucraina không tích hợp trong môi trường tài chính toàn cầu, vì thế khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ không ảnh hưởng sâu sắc đến sự an toàn cho Ucraina”, – Tymoshenko cho hay.

Trước đây ít ngày, chủ tọa ban thư ký tổng thống Ucraina ngài Andrew Kislinsky cho rằng, cuộc khủng hoảng tài chính đang bao trùm toàn thế giới đã đánh dấu sự bất lực hoàn toàn của văn phòng chính phủ mà đứng đầu là bà thủ tướng Yalia Tymoshenko.

Ông nói, trong khi các chính phủ trên khắp thế giới đang nỗ lực tham gia một cách có hiệu quả để chống lại những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, thì chính phủ Ucraina lại ngoan cố, không nhận ra mối nguy hiểm nào. Thay vào việc tìm ra vấn đề ngăn ngừa khủng hoảng thì bà ta lại chiến đấu chống lại cuộc bầu cử trước thời hạn, khiếu kiện sắc lệnh của tổng tống và không tán thành tài trợ kinh phí từ ngân sách cho bầu cử.

Hơn nữa, ông tin rằng, gần đây Tymoshenko dựa vào các vấn đề khó khăn của nền kinh tế thế giới để làm bình phong che đậy sự không hiểu biết của mình

Doanhnghiep.Od.Ua