(DN.ODESA) -Chính phủ Ucraina triệu tập cuộc họp bất thường để bàn về vấn đề nhanh chóng ổn định và ngăn chặn khủng hoảng. Đây là thông báo của Thủ tướng Chính phủ Yulia Tymoshenko lúc 9h00 thứ 3, ngày 3/11/2008 tại văn phòng.

«Hôm nay, chúng ta cần phải xem xét việc triển khai các biện pháp để ngăn ngừa khủng hoảng trong Ucraina và bây giờ chúng ta buộc phải thông qua một số giải pháp ngay lập tức», – Tymoshenko nói.

Theo lời bà, trước tiên cần phải xem xét và chấp nhận việc tạm thời sử dụng quỹ bình ổn. Ngoài ra, cần thiết áp dụng một tài liệu về việc xác nhận mức độ tác động của nhà nước đối với các ngân hàng tư nhân.

Tymoshenko giải thích quyết định của mình rằng, hiện nay khủng hoảng thường được thể hiện ngay ở các ngân hàng, nên việc đầu tiên phải làm là bảo vệ hệ thống ngân hàng quốc gia, bởi vì để đảm bảo hoạt động của các ngân hàng phụ thuộc vào việc gửi tín dụng của người dân và khả năng cho vay tín dụng.

«Nếu Ucraina hoàn toàn ổn định hệ thống ngân hàng quốc gia, có thể nói rằng, Ucraina đang đi tới một nhịp sống bình thường», – Tymoshenko nói.

Bà cũng cho biết thêm, Chính phủ sẽ phê duyệt tất cả các tài liệu trong khoảng nửa giờ, các biện còn lại liên quan đến việc ngăn chặn khủng hoảng sẽ được xem xét vào thứ tư, ngày 5/11/2008 tại cuộc họp tiếp theo của Chính phủ.

NNC
theo Liga