Thủ tướng Uklraine Yulia Tymoshenko ngày hôm nay đã phản ứng những lời phê bình của tổng thống Yuschenko và thủ lĩnh đối lập Yanukovich về ngân sách năm 2010 ngay sau khi họ vừa nói ra trên các phương tiện thông tin. Thủ tướng đề xuất tổng thống Yuschenko và thủ lĩnh đối lập Yanukovich chuẩn bị Dự luật ngân sách của họ cho năm 2010 và hứa bà sẽ ủng hộ nếu nó tốt hơn ngân sách do chính phủ của bà đề xuất.

Bà đã tuyên bố: “Đối với tôi với tư cách là thủ tướng và đối với chính phủ Ukraine quan trọng là để cho ngân sách năm 2010 sẽ là một ngân sách tốt nhất, cân đối nhất và để cho nó hướng tới phát triển con người và nền kinh tế thực tế, để ủng hộ tất cả xã hội trong thời kỳ khủng hoảng khó khăn của năm 2010. Và chính vì thế tôi muốn để cho tất cả những ai hôm nay phê phán ngân sách – Tổng thống của đất nước, Ban thư ký của ông ta, Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng, Phái đối lập trong quốc hội – thay vì những lời phê phán suông không đem lại lợi ích gì cho xã hội sử dụng những trung tâm phân tích của mình, những khả năng chất xám của mình, các cơ quan guồng máy và nguồn dự trữ để lập nên một Dự án ngân sách năm 2010 cho đất nước. Tôi có thể nói rằng nếu sau khi được xã hội thảo luận một dự án nào đó là tốt nhất thì đội ngũ chính phủ của tôi sẽ xem xét. Phái đại diện của chúng tôi trong quốc hội sẽ bỏ phiếu cho Dự án tốt nhất”. Phóng viên báo “Ligabizinfo” đã trích dẫn lời của bà Tymoshenko như vậy.
Thủ tướng còn nói: “Mục đích của tôi với tư cách là thủ tướng không ở trong bất kỳ sự tranh chấp chính trị nào. Tôi muốn đứng ngoài những tranh chấp đó. Nhiệm vụ của tôi là nhận một Dự án ngân sách tốt nhất nếu nó có. Tôi cho rằng, trong tình hình khủng hoảng nặng nề này cái cần không phải là hô hoán chính trị, đấu đá chính trị, không nopí suông mà cho đất nước những kết quả”.
Lưu ý rằng, tại quốc hội Ukraine đã ghi nhận Dự án luật ngân sách năm 2010 của chính phủ. Tài liệu này đã nhận được những đánh giá xấu từ phía tổng thống cũng như của phái đối lập.

Hoàng Xuân Kiểm
theo (theo UNIAN)

»Cùng chủ đề