Đại diện đặc biệt của Bộ ngoại giao Mỹ về các vấn đề Ukraina Curt Volker đã gặp gỡ thủ lĩnh đảng Batkivschina Yulia Tymoshenko.

Tự ông Volker thông báo điều này trên trang Twitter và đảng Batkischina cũng thông báo về điều này.

“Ngày hôm nay tôi có găp gỡ với bà Yulia Tymoshenko để thảo luận vấn đề triển khai LLGGHB ở Donbass nhằm xúc tiến phục hồi chủ quyền của Ukraina đối với các lãnh thổ của Ukraina bị chiếm đóng và vai trò quan trọng của quốc hội Ukraina trong việc triển khai hiệp định Minsk”, – ông Volker thông báo. >>в Twitter.

Đồng thời ông Volker cũng cho biết hai người thảo luận sự cần thiết bảo đảm giải quyết đầy đủ cuộc xung đột và không để đóng băng cuộc xung đột này.

Cơ quan báo chí của phái “Batkivschina” thông báo rằng ông Volker thông báo cho bà Tymoshenko về kết quả gặp gỡ với trợ lý tổng thống Nga Vladislav Surkov.

Các bên đã thảo luận “chế độ triển khai phái bộ LLGGHB của Liên hợp quốc ở Donbass” và các vấn đề hợp tác đôi bên giữa Hoa Kỳ và Ukraina, trong thông báo cho biết.

Ngoài ra hai bên cũng bàn về công tác của các chế định chống tham nhũng ở Ukraina, tính dân chủ của quá trình chính trị trong tương quan của bối cảnh của các cuộc bầu cử vào năm tới, về thiết lập môi trường đầu tư hợp ký để thu hút đầu tư của nước ngoài.

Trước đó ông Volker cũng đã có cuộc gặp gỡ với các thủ lĩnh đối lập Oppoblock Lyovochkin và Boyko >>

Nguồn: Pravda

»Cùng chủ đề