(DN.ODESA) – Trong dự thảo ngân sách nhà nước cho năm 2009, chính phủ dự định chiếm khoảng 2% GDP.

Trong cuộc họp của Hội đồng bộ trưởng, thủ tướng Yulia Tymoshenko hứa hẹn sẽ cố gắng cung cấp ngân sách nhiều hơn 2% GDP, để đảm bảo tất cả các lĩnh vực cần giúp đỡ, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế sẽ nhận được hỗ trợ từ ngân sách.

Tymoshenko cũng lưu ý rằng, với sự ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của cuộc khủng hoảng kinh tế, sản xuất bị ngưng trệ, không chỉ Ucraina mà đối với các nước khác ngân sách cho năm tới sẽ eo hẹp, thậm trí thiếu hụt.

Tuy nhiên, thủ tướng cũng bày tỏ hy vọng rằng, với chương trình chống khủng hoảng của chính phủ, đã được phê duyệt trong cuộc họp cuối cùng của Hội đồng bộ trưởng, sẽ củng cố niềm tin của Quốc hội về khả năng đối phó của chính phủ đối với cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Theo báo cáo của Bộ tài chính, từ tháng 1 đến tháng 10-2008, ngân sách bị thiếu hụt 14,1 triệu grivna, tương đương 0.002% GDP.

Phamxuan
theo Rian