Thủ tướng Tymoshenko cho biết, những biểu hiện rõ ràng nhất của việc tình hình đang tốt lên là các khoản nợ lương của các doanh nghiệp nhà nước đã bắt đầu được thanh toán.

“Tôi muốn chỉ ra rằng, tất cả các cố gắng của chúng ta từ trước đến nay đã đạt được những kết quả nhất định khi mà từ đầu tháng 4 đến nay, các doanh nghiệp của nhà nước đã thanh toán được 32,5% tổng số nợ lương đối với nhân viên,” – thủ tướng phát biểu trong cuộc họp nội các vào sáng nay 22-4.

Tymoshenko lưu ý rằng, việc tình hình tốt lên là kết quả của sự làm việc không mệt mỏi của Hội đồng bộ trưởng trong việc lãnh đạo nền kinh tế chống lại khủng hoảng.

Thủ tướng cũng nói rằng, không nên hợp chung giữa hai khái niệm nợ lương của các doanh nghiệp nhà nước và của tư nhân, vì đây là hai mảng hoàn toàn khác nhau. “ Nhưng những doanh nghiệp tư nhân cũng đã thanh toán được tới 26,5% tổng số nợ tính từ đầu tháng 4 tới nay,” – bà nói.

Theo Tymoshenko, việc các doanh nghiệp tư nhân nhanh chóng thanh toán các khoản nợ là kết quả của sự hợp tác của chính quyền địa phương và các chủ sở hữu tư nhân.

“Đây là những con số quan trọng, bởi vì nó thể hiện những khó khăn trong quá trình chống lại những khó khăn từ cuộc khủng hoảng, nhưng chúng tôi đã từng bước khắc phục được. Việc này thể hiện rằng, những việc làm trước đây của chính phủ đã đạt được kết quả và hoàn toàn đúng đắn. Điều này sẽ tác động đến Quốc hội để họ thông qua những dự thảo luật chống khủng hoảng của chúng tôi, mà nếu thực hiện được thì sẽ giúp nâng cao khả năng vay được tiền của Quỹ Tiền tệ Quốc tế(IMF) và các tổ chức tài chính khác,” – bà thủ tướng tuyên bố.

Phamxuan
theo Inter

»Cùng chủ đề